Profilul companiei
Societatea Comerciala DRUM ART SRL Bucuresti, este o societate tanara care a luat fiinta in februarie 2000, avind la baza asocierea dintre CCCF Bucuresti SA si Italstrade S.A. pentru lucrarea de reabilitare DN 1 km 307+703 - km 346+000, Vestem - Miercurea Sibiului, cu sediul la Sibiu.

Este inregistrata la Registrul Comertului Municipiului Bucuresti sub nr. J40 / 1715 / 2000 data emiterii certificatului cu seria B nr. 0411085 / 17.03.2005, Cod Unic de Inregistrare 12717360, cu atribut R din data de 28.02.2000.

Activitatea principala, conform cod CAEN: 4523 - Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive

Alte activitati: executia de lucrari noi, reparatii, modernizari, consolidari, reabilitari si extinderi in domeniile:

  • Constructii rutiere: drumuri, strazi, platforme;
  • Constructii aeroportuare: piste, platforme, cai de rulare;
  • Constructii civile, industriale, sociale si administrative inclusiv instalatii, montaje si finisaje speciale;
  • Lucrari de arta: poduri-pasaje si viaducte (rutiere si de CF), ziduri de sprijin, drenuri, consolidari de teren si versanti, fundatii speciale aparari de mal.

SC DRUM ART SRL in principal, participa la licitatii in domeniul obiectului de activitate mentionat si ca Antreprenor General atribuie pe baza de contract de subantrepriza lucrarile

Copyright © Drum Art       |      Contact      |      Careers      |      News